Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

Gabinet Logopedyczny powstał w 2017 roku z połączenia pasji, doświadczenia oraz zdobytej wiedzy. Pierwszy rok działalności zaowocował tym co dla mnie najważniejsze - czyli postępami w terapii u moich małych pacjentów, zadowoleniem i uznaniem rodziców, co realnie przełożyło się na kolejny sukces - zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie Orły Medycyny 2018.

Jest to dla mnie szczególnie ważne wyróżnienie, ponieważ podstawowym kryterium klasyfikacyjnym były opinie rodziców i opiekunów, za które bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze.

Dziś to już Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka, gdzie pod okiem najlepszych fachowców prowadzimy profesjonalną diagnozę i terapię na najwyższym poziomie.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej, diagnostycznej, profilaktycznej, a także z wątpliwościami i pytaniami.

Gabinet Logopedyczny prowadzi terapię w zakresie:Kinesjotaping ma bardzo szerokie zastosowanie u osób dorosłych z upośledzeniem mięśni twarzoczaszki spowodowanym udarem, wylewem a także stanami zapalnymi ww. mięśni.


Duże doświadczenie w pracy z dziećmi z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.


Każdy pacjent dostaje w ramach terapii zeszyt z zaleceniami do pracy indywidualnej w domu oraz podstawowe narzędzie do ćwiczeń oddechowych.


Gabinet Integracji Sensorycznej i fizjoterapii dzieciecej prowadzi terapię w zakresie:


Gabinet Integracji Sensorycznej i fizjoterapii dzieciecej prowadzi terapię w zakresie:


Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Można również tworzyć grupy dla dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie. Zajęciami TUS obejmuje się również osoby, które doświadczyły choroby psychicznej jako element terapii. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych. Trening aby mógł przynieść pożądane efekty wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.W treningu umiejętności społecznych wykorzystuje się techniki, które są specyficzne dla TUS, m.in.: Trening percepcji społecznej, trening podejmowania roli innych ludzi, trening analizowania sytuacji społecznej, trening nadawania komunikatów niewerbalnych, trening komunikacji werbalnej oraz trening suto prezentacji. Trening percepcji społecznej polega na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania i rozumienia komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowania o ich znaczeniu.

Zajęcia ukierunkowane są na wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz na pokonanie trudności, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.


W zależności od potrzeb dziecka zajęcia obejmują:Terapia pedagogiczna kierowana jest do:


LOGOPEDIA

Terapia
Usługa Cena Czas
Terapia logopedyczna Metodą Krakowską 100 zł 60 minut
Diagnoza wad wymowy 100 zł 60 minut
Terapia wad wymowy 80 zł 45 minut
Terapia niepłynności mowy 80 zł 45 minut
Terapia pedagogiczna 80 zł 60 minut
Terapia trudności szkolnych 80 zł 45 minut
Nauka czytania metodą sylabową (Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania - Metoda Krakowską) 80 zł 45 minut
Wystawianie opinii
Usługa Cena
Wystawienie opinii logopedycznej 100 zł
Diagnoza gotowości szkolnej 100 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Usługa Cena Czas
Terapia integracji sensorycznej 80 zł 45 minut
Diagnoza wad postawy 40 - 80 zł Indywidualnie
Terapia wad postawy 80 zł ** 45 minut
Rehabilitacja dziecięca 80 zł ** 45 minut
Diagnoza rozwoju integracji sensorycznej 350 zł 3-4 spotkania
Konsultacja diagnostyczna oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka 100 zł
Terapia ręki 50 zł 30 minut
Zajęcia grupowe Sherbourne 50 zł 30 minut
Terapia taktylna 50 zł 30 minut
Terapia wybiórczości pokarmowej 100 zł 45 minut
Wydanie opinii 100 zł

PSYCHOLOGIA

Usługa Cena Czas
Konsultacja psychologiczna 120 zł 60 minut
Pomoc psychologiczna (minimum 4 spotkania w miesiącu) 100 zł 60 minut
Opinia psychologiczna 100 zł
Sposoby płatności

1) Gotówka

2) Przelew bankowy:

Numer Rachunku Bankowego

PKO BP S.A. 60 1020 2733 0000 2102 0096 9402
Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

3) Płatność kartą – już w krótce....

... ...
Informacje dla pacjentów

** instnieje możliwość zajęć grupowych

Każdy pacjent dostaje w ramach terapii zeszyt z zaleceniami do pracy indywidualnej w domu oraz podstawowe narzędzie do ćwiczeń oddechowych.

Dane kontaktowe:

tel. 577 825 114 dot. zajęć terapeutycznych pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu zdrowia.
e-mail: irenkas81@interia.pl
Preferujemy kontakt telefoniczny, mailowy lub przez fanpage na Facebooku.
Zachęcemy do kontaktu w celu umówienia wizyty, diagnozy, konsultacji a także służymy darmową poradą telefoniczną w celu pomocy przy nurtujących rodziców wątpliwościach związanych z problemami Waszych pociech.

Nasze Centrum znajduje się w najdostępniejszej z możliwych lokalizacji, czyli w samym centrum Małogoszcza, jest to:

plac Kościuszki 16,

28-366 Małogoszcz

RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:


Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień, z siedzibą przy ul. Plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz, NIP 656-208-78-19.

Poniżej zamieszczamy dla Państwa w celu pobrania, plik tekstowy w formacie "odt" zawierający klauzulę informacyjną RODO.


Pobierz