Zespół LogoSI - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

Przejdź do treści
Nasz zespół
IRENA STĘPIEŃ

Dyrektor Niepublicznej Poradni Pedagogicznej w Małogoszczu, założyciel i właściciel Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI,  logopeda, terapeuta metody krakowskiej, terapeuta dysleksji, terapeuta  karmienia, trener i coach w organizacji medycznej.

Absolwentka Uniwersytetu im.
 Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną.
Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Jana  Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Dysleksja – profilaktyka, diagnoza, terapia.

Absolwentka Studiów Podyplomowych na
 Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Logopedia.
Nauczyciel dyplomowany z 15 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z 7 letnim stażem jako logopeda w Przedszkolu Publicznym w Małogoszczu.Szkolenia i kursy

Uczestniczka wielu szkoleń i kursów w dziedzinie logopedii min.:
Cykl szkoleń Metody Krakowskiej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Dziecko zagrożone dysleksją z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (do 3-ego roku życia)
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Alalia  (SLI opóźniony rozwój mowy)
 • Metody wywoływania głosek.Certyfikat ukończenia kursu: Kinosjotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.
Kinesjotaping ma bardzo szerokie zastosowanie u osób  dorosłych z upośledzeniem mięśni twarzoczaszki spowodowanym udarem,  wylewem a także stanami zapalnymi ww. mięśni.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia zorganizowanego przez Polski Związek Logopedów, o tematyce:
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami artykulacji i połykania.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia:
 • Ocena logopedyczna dziecka testem KOLD
 • Trenig Umiejętności Społecznych

Tytuł Orły Medycyny 2018

Tytuł Orły Medycyny 2020

NATALIA HABIK- TATAROWSKA

Doktor nauk o zdrowiu, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W swoim dorobku zawodowym posiada 60 publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach dotyczących procesu diagnostycznego oraz postępowania terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zdobyta wiedza w praktyce umożliwiła napisanie kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych.

Natalia stale pogłębia swoja wiedzę i dzieli się nią z innymi prowadząc zajęcia ze studentami oraz uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Zajmuje się również diagnozą i terapią pedagogiczną.

Odbyła szereg kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych m.in. z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. W pracy zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej w oparciu o zachowania werbalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami OUN, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, dziećmi z trudnymi zachowaniami, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Szkolenia i kursy

 • Kinesiology Taping
 • Terapia tkanek głębokich
 • Warsztaty Terapia manualna wg. Briana Mulligana w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa
 • Warsztaty Trening Mini-Motion w leczeniu dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • I i II stopień Integracji Sensorycznej
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne- czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka
 • Ruch-rozwój- nauka, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się
 • Prowadzenie zajęć w nurcie pedagogiki Montessori
 • Wieloczynnikowa analiza ruchu- praktyczne zastosowanie analizy kinematycznej, kinetycznej, elektromiograficznej
 • Diagnostyka i terapia skolioz idiopatycznych
 • Trudne zachowania osób z autyzmem- model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie; szkolenie specjalistyczne w Fundacji Synapsis
 • Zachowania werbalne, Wczesna Interwencja Behawioralna, Fundacja Scolaris
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno- motorycznym; szkolenie specjalistyczne w Fundacji In Corpore
 • Terapia Ręki- wspomaganie pisania i czynności motorycznych
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Pediatria- Rozwój i diagnoza oraz pielęgnacja i wsparcie rozwoju ruchowego dziecka do 1 roku życia
 • Nauczanie Precyzyjne- czyli nie ma znaczenia czego uczymy, ważne jest tylko to, czego nauczyliśmy, Fundacja Scolaris
 • Terapia Behawioralna ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • Analiza składu ciała z wykorzystaniem urządzenia Tanita 780 MA
 • Diagnostyka i terapia szyjnego odcinka kręgosłupa z wykorzystaniem BTE MCU
 • Kurs Diagnostyka i terapia z wykorzystaniem platformy Biodex Balance SDANNA CECOT

Jestem psychologiem z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym także po kryzysach psychicznych. Jednym z najcenniejszych doświadczeń, które w sposób znaczący wpłynęło na ukształtowanie mojego życia, podejścia do ludzi i rozwoju była praca z dziećmi i młodzieżą w Malawi w Afryce, gdzie przez rok pracowałam.

W przeciągu lat pracy prowadziłam zajęcia dla dzieci przedszkolnych, współpracując z Fundacją Rozwoju  Dzieci im. Jana Amosa. Wspierałam także rodziny dzieci przewlekle i terminalnie chorych, pracując w „Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. Ks. J. Tischnera”. Prowadziłam zajęcia indywidualne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży zwiększające umiejętności rozpoznawania i wyrażania  emocji, poczucie własnej wartości oraz umiejętności społeczne, poznawcze oraz samo – regulacji. Mam kilkuletnie doświadczenie pracy z osobami dorosłymi po kryzysach psychicznych. Jestem także członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jej pasją jest także prowadzenie treningów i szkoleń dlatego aby powiększyć swoje umiejętności podjęła kurs trenerski. Przeprowadziła wiele psychoedukacyjnych spotkań dla rodziców. Bardzo bliskie jest jej pogłębianie i praktykowanie uważności w podejściu do siebie oraz pacjentów. Ukończyła Studium Psychologii Praktycznej z modułami diagnozy psychologicznej, Mindfulness, Genogramy oraz Time Perspective Therapy.

Jest także nauczycielem kontraktowym. Obecnie jest zatrudniona w szkole średniej z Klasami Mistrzostwa Sportowego gdzie pracuje z młodzieżą i pomaga w spełnieniu marzeń o odniesieniu sukcesu i w sporcie i w życiu. Bezustannie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach podnosząc swoje kompetencje i wzbogacając swój warsztat o nowe kwalifikacje.


Szkolenia i kursy
 • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży.
 • Studium Psychologia Praktyczna- Mindfulness- Genogramy-Time Perspective Therapy.
 • Racjonalna Terapia Zachowania, I stopień kursu.
 • Kurs trenerski I stopnia ITFF.
 • Oddech i ciało, a regulacja emocji.
 • Anoreksja i bulimia – jak sobie z nią radzić?
 • Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – samobójstwa.
 • Świat wirtualny dzieci i młodzieży – zagrożenia.
 • Systemowa aktywizacja rodzin.
 • Trening umiejętności społecznych I oraz II stopnia
SYLWIA PRZYBYSZ

Logopeda, filolog polski, teraputa Integracji Sensorycznej stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, o czym świadczą ukończone liczne kursy i szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zbierała w trakcie wielu praktyk oraz wolontariatu w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Aktualnie współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kielcach, gdzie realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Cały czas zgłębia wiedzę dotyczącą szeroko pojętej logopedii oraz zaburzeń rozwojowych.

Dzięki indywidualnemu podejściu do terapii oraz wrodzonym cechom osobowościowym z niebywałą łatwością nawiązuje kontakt z każdym pacjentem, co bardzo usprawnia przebieg terapii.
Szkolenia i kursy

 • Dysleksja rozwojowa w świetle najnowszych badań
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Rozpoznanie i terapia dziecka z autyzmem
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Symultaniczna – sekwencyjna nauka czytania
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie
 • Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego
 • Terapia Ręki I° i II°
 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
 • Niedosłuch w pigułce
 • Terapeuta karmienia z pasją
 • Terapeuta orofacjalny z pasją
GABRIELA CHRUST

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na specjalności psychologia kliniczna.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w przedszkolu, urzędzie pracy, domu pomocy społecznej. Następnie kontynuowała rozwój zawodowy podczas pracy w domu dziecka oraz w przedszkolu, gdzie prowadziła konsultacje dla rodziców, obserwacje psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi. Prowadziła także zajęcia grupowe na temat samooceny, emocji, stresu, umiejętności pracy w grupie oraz rozbudzające ciekawość poznawczą. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny.
Szkolenia i kursy

  • Szkolenie związane z opieką nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą „Mamo daj mi szansę”
  • Webinar „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”
  • „W pułapce nałogowych zachowań” – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych
  • Kurs na wychowawcę wypoczynku
  • Szkolenie “Trening Umiejętności Społecznych”
  • Webinar „TUS dla nastolatków”
  • Webinar „7 sposobów na zmniejszenie negatywnych skutków pandemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
  • Szkolenie „Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd”
  • Szkolenie „Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia”
  • Szkolenie „Przemoc w sieci - przeciwdziałanie cyberprzemocy i budowanie odporności psychicznej ucznia”.  
  PATRYCJA MAZUR

  Logopeda oraz pedagog specjalny. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Swoją wiedzę zdobywała i nieustannie poszerza również podczas specjalistycznych  szkoleń i kursów. Doświadczenie zdobyte podczas praktyk i stażu w  poradniach specjalistycznych, przedszkolach, szkołach, oddziałach  szpitalnych i innych placówkach zaowocowało dużym doświadczeniem  terapeutycznym i diagnostycznym, które aktualnie pozwala na prowadzenie skutecznej i efektywnej terapii.

  Pracowała głównie w przedszkolach, specjalizując się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy i autyzmem.


  Szkolenia i kursy
  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
   prowadząca: dr hab. Prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
  • Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych
   prowadząca: mgr Hanna Szyszkowska
  • Co robić gdy małe dziecko nie mówi
   prowadząca: dr Iwona Michalak-Widera
  • Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku
  • Makaton – szkolenie podstawowe
   prowadząca: dr Bogusława B. Kaczmarek
  • Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia
   prowadząca: mgr Ewa Wojewoda
  • Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
   prowadząca: mgr Renata Bronisz
  • Terapia dziecka z wadą słuchu
   prowadząca: mgr Renata Bronisz
  • Frenotomia – terapia pacjenta przed i po zabiegu
   prowadząca: mgr Beata Białas
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
   prowadząca: dr hab. prof. UP Sławka Orłowska-Popek
  • Terapia Neurobiologiczna dla początkującyh
   prowadząca: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
   prowadzący: dr hab. prof. UP Sławka Orłowska-Popek
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – zasady ćwiczeń wspierającyh budowanie systemu językowego
   prowadząca: dr hab. prof. UP Marta Korendo  
  • Trening Umiejętności Społecznych
   Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne w Kielcach

  IWONA LECHOWICZ

  Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.

  Absolwentka Studiów Magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu z zakresu Integracja Sensoryczna, jak również Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

  Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała podczas praktyk i wolontariatów w przedszkolu, szkole, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodku diagnostyczno - konsultacyjnym. Od ponad 5 lat wzbogaca swoje umiejętności zawodowe, pogłębia wiedzę oraz doskonali kwalifikacje z zakresu pracy z dziećmi pracując, jako nauczyciel kontraktowy, jak również terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu integracyjnym.

  W swojej pracy kieruje się sentencją Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem ".
  Szkolenia i kursy

  • Masaż Shantala
  • Zmysłoterapia- rozwój sensoryczny
  • Wielozmysłowa stymulacja dziecka- multisensoryczne zajęcia
  • Terapia ręki- diagnoza oraz techniki terapeutyczne wspomagające prawidłowy rozwój motoryki małej u dzieci
  • Motoryka Duża- w gimnastyce korekcyjnej, zabawach animacyjnych i na dworze
  • Rozwój Motoryki Małej- elementy terapii ręki
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Nauka czytania metodą sylabową
  • Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz prowadzona przez prof. zw. dr hab Martę Bogdanowicz
  • Modele skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela. Asertywność w praktyce przedszkolnej
  • Podstawy Arterapii
  • Biblio i Bajkoterapia
  • Bajka w Bajkoterapii
  WERONIKA PIECZABA

  Logopeda, pedagog.

  Jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z arteterapią na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, a także studiów magisterskich z Logopedii na Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.
  Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu Edukacji i Rewalidacji osób z autyzmem Aspergerem i innymi całościowymi zaburzeniami oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zbiera pracując min. w Specjalnej Szkole Podstawowej w Kielcach.

  Celem jej pracy jest radość na twarzy dziecka oraz jego prawidłowy rozwój.

  Szkolenia i kursy

  • "Autyzm – potrafię rozpoznać”
  • "Jak budować u dzieci system wartości?”
  • "Ruch i zabawa w pracy z dziećmi”
  • Kurs I stopnia NUMICON "Terapia, zabawa oraz nauka czyli rozwijanie myślenia matematycznego klockami NUMICON”
  • Kurs II stopnia NUMICON " Kształtowanie pojęć matematycznych klockami NUMICON”
  • "Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” metodą krakowską
  • "Trening Umiejętności społecznych’’ TUS
  • Metoda Strukturalna - diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.

  AGNIESZKA DYKSIŃSKA

  Nauczyciel języka polskiego, logopeda.

  Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek filologia polska oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), kierunek logopedia.

  Nauczyciel dyplomowany, od 22 lat uczy języka polskiego, od 11 prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, od 2006 roku jest  czynnym egzaminatorem OKE w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, dzięki któremu łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, potrafi sprostać ich oczekiwaniom oraz dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez nią zajęcia przyniosły oczekiwany efekt.
  Szkolenia i kursy

  • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Kinezjologia edukacyjna – gimnastyka mózgu wg Paula Denisona – I i II stopień
  • Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci?
  • Uczyć i zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera
  • Problemy wychowawcze – praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
  • Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc.
  • Logopedia w pracy nauczyciela
  • Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?
  • Jak zachęcać uczniów do czytania?
  MAGDALENA KIEŁBUS
  Psycholog, nauczyciel w szkołach podstawowych, certyfikowany trener TUS (Treningu Umiejętności Społecznych), doradca życia rodzinnego, terapeuta. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, studiów podyplomowych w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów, szkoleń Fundacji Pomoc Autyzm z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, absolwentka szkoleń organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie promocji i realizacji w szkołach programów profilaktycznych z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz bezpieczeństwa w Sieci. Wraz ze współpracownikami przyłączyła się do szkolnej inicjatywy profilaktycznej, stworzonej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, mającej na celu poprawę kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).
  Regularnie podnosi swoje kwalifikacje na certyfikowanych kursach i szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz skutecznych metod w terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Jej zawodową misją jest towarzyszenie ludziom na każdym etapie rozwoju, wzmacnianie więzi międzyludzkich, kształtowanie postaw prospołecznych, pomoc w realizacji celów jej podopiecznych oraz wspieranie w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Priorytetem jest dla niej zapewnianie każdej osobie przestrzeni do samodzielnego odkrywania i rozwijania własnych zasobów do zmierzania się z trudnościami. Ceni sobie współpracę zespołową, w tym konsultacje z rodzicami lub opiekunami, w zakresie opracowywania rzetelnej, holistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka oraz wyznaczania wspólnego kierunku terapii.
  W Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO - SI Irena Stępień prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną dzieci i młodzieży i zajęcia TUS.
  W planach są kolejne projekty profilaktyczno-terapeutyczne.

  Prywatnie - szczęśliwa Żona, Mama trojga Dzieci, będących dla niej największą inspiracją do rozwoju.  KLAUDIA KUTERASIŃSKA

  Klaudia Kuterasińska - jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świetokrzyskiej w Kielcach, a także Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Pedagogika Specjalna - Logopedia.
  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych, a także w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień.
  Nieustannie poszerza swoją wiedzę odbywając szkolenia, kursy i webinary.
  Jej celem zawodowym jest nieustanne szkolenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji.
  W planach ma kolejne kursy i szkolenia aby poszerzać swoją widzę i umiejętności.  Szkolenia i kursy
  • Centrum Metody Krakowskiej: "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania";  
     • ,,Połykanie i pozycja spoczynkowa języka";
     • ,,Niedosłuch;  
     • Wszystko co powienien wiedzieć logopeda";
     • Trening Umiejętności Społecznych;  
     • Zabawy i ćwiczenia dla dzieci i młodzieży;
  Projekt i wykonanie harmonit.pl
  Znajdź nas na
  Projekt i wykonanie harmonit.pl
  Nasze Centrum znajduje się w najdostępniejszej z możliwych lokalizacji, czyli w samym centrum Małogoszcza, jest to:
  plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz.
  Wróć do spisu treści