Logopedia - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

Przejdź do treści
Logopedia
Gabinet logopedyczny prowadzi terapie w zakresie:
Diagnoza i terapia wad wymowy
Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
Terapia niepłynności mówienia min. jąkanie
Konsultacja logopedyczna
Nauka czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (Metoda Krakowska)
Wczesna interwencja terapeutyczna
Kinesjotaping w logopedii
Terapia dysleksji
Diagnoza gotowości szkolnej
Kinesjotaping
Kinesjotaping ma bardzo szerokie zastosowanie u osób dorosłych z upośledzeniem mięśni twarzoczaszki spowodowanym udarem, wylewem a także stanami zapalnymi ww. mięśni.

Duże doświadczenie w pracy z dziećmi z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy pacjent dostaje w ramach terapii zeszyt z zaleceniami do pracy indywidualnej w domu oraz podstawowe narzędzie do ćwiczeń oddechowych.
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Znajdź nas na
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Nasze Centrum znajduje się w najdostępniejszej z możliwych lokalizacji, czyli w samym centrum Małogoszcza, jest to:
plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz.
Wróć do spisu treści