Pedagogika - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

Przejdź do treści
Pedagogika
   Zajęcia ukierunkowane są na wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz na pokonanie trudności, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

W zależności od potrzeb dziecka zajęcia obejmują:
Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
Stymulowanie percepcji słuchowej
Ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
Rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
Wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
Budowanie poczucia własnej wartości
Rozwijanie empatii i umiejętności współpracy
Terapia pedagogiczna kierowana jest do:
dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
dzieci z problemami z koncentracją uwagi
dzieci z opóźnieniem psychoruchowym
dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Znajdź nas na
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Nasze Centrum znajduje się w najdostępniejszej z możliwych lokalizacji, czyli w samym centrum Małogoszcza, jest to:
plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz.
Wróć do spisu treści