Zespół LogoSI - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień

Przejdź do treści
Nasz zespół
IRENA STĘPIEŃ

Dyrektor Niepublicznej Poradni Pedagogicznej w Małogoszczu, założyciel i właściciel Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI,  logopeda, terapeuta metody krakowskiej, terapeuta dysleksji, terapeuta  karmienia, trener i coach w organizacji medycznej.

Absolwentka Uniwersytetu im.
 Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną.
Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Jana  Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Dysleksja – profilaktyka, diagnoza, terapia.

Absolwentka Studiów Podyplomowych na
 Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku Logopedia.
Nauczyciel dyplomowany z 15 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz z 7 letnim stażem jako logopeda w Przedszkolu Publicznym w Małogoszczu.Szkolenia i kursy

Uczestniczka wielu szkoleń i kursów w dziedzinie logopedii m.in.:
Cykl szkoleń Metody Krakowskiej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Dziecko zagrożone dysleksją z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (do 3-ego roku życia)
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 • Alalia  (SLI opóźniony rozwój mowy)
 • Metody wywoływania głosek.Certyfikat ukończenia kursu: Kinosjotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.
Kinesjotaping ma bardzo szerokie zastosowanie u osób  dorosłych z upośledzeniem mięśni twarzoczaszki spowodowanym udarem,  wylewem a także stanami zapalnymi ww. mięśni.

Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.

Manualne Torowanie Głosek - Praca z dzieckiem - warsztaty prowadzone min. przez Elżbietę Wianecką, organizowane przez TIWAHE - Dom Terapii Dla Dzieci w Krakowie.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia zorganizowanego przez Polski Związek Logopedów, o tematyce:
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami artykulacji i połykania.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia:
 • Ocena logopedyczna dziecka testem KOLD
 • Trenig Umiejętności Społecznych

Tytuł Orły Medycyny 2018

Tytuł Orły Medycyny 2020

NATALIA HABIK- TATAROWSKA

Doktor nauk o zdrowiu, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W swoim dorobku zawodowym posiada 60 publikacji naukowych w krajowych oraz zagranicznych czasopismach dotyczących procesu diagnostycznego oraz postępowania terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zdobyta wiedza w praktyce umożliwiła napisanie kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych.

Natalia stale pogłębia swoja wiedzę i dzieli się nią z innymi prowadząc zajęcia ze studentami oraz uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Zajmuje się również diagnozą i terapią pedagogiczną.

Odbyła szereg kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych m.in. z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. W pracy zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej w oparciu o zachowania werbalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami OUN, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, dziećmi z trudnymi zachowaniami, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Szkolenia i kursy

 • Kinesiology Taping
 • Terapia tkanek głębokich
 • Warsztaty Terapia manualna wg. Briana Mulligana w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa
 • Warsztaty Trening Mini-Motion w leczeniu dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • I i II stopień Integracji Sensorycznej
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne- czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka
 • Ruch-rozwój- nauka, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się
 • Prowadzenie zajęć w nurcie pedagogiki Montessori
 • Wieloczynnikowa analiza ruchu- praktyczne zastosowanie analizy kinematycznej, kinetycznej, elektromiograficznej
 • Diagnostyka i terapia skolioz idiopatycznych
 • Trudne zachowania osób z autyzmem- model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie; szkolenie specjalistyczne w Fundacji Synapsis
 • Zachowania werbalne, Wczesna Interwencja Behawioralna, Fundacja Scolaris
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno- motorycznym; szkolenie specjalistyczne w Fundacji In Corpore
 • Terapia Ręki- wspomaganie pisania i czynności motorycznych
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Pediatria- Rozwój i diagnoza oraz pielęgnacja i wsparcie rozwoju ruchowego dziecka do 1 roku życia
 • Nauczanie Precyzyjne- czyli nie ma znaczenia czego uczymy, ważne jest tylko to, czego nauczyliśmy, Fundacja Scolaris
 • Terapia Behawioralna ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • Analiza składu ciała z wykorzystaniem urządzenia Tanita 780 MA
 • Diagnostyka i terapia szyjnego odcinka kręgosłupa z wykorzystaniem BTE MCU
 • Kurs Diagnostyka i terapia z wykorzystaniem platformy Biodex Balance SDANNA CECOT

Jestem psychologiem z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym także po kryzysach psychicznych. Jednym z najcenniejszych doświadczeń, które w sposób znaczący wpłynęło na ukształtowanie mojego życia, podejścia do ludzi i rozwoju była praca z dziećmi i młodzieżą w Malawi w Afryce, gdzie przez rok pracowałam.

W przeciągu lat pracy prowadziłam zajęcia dla dzieci przedszkolnych, współpracując z Fundacją Rozwoju  Dzieci im. Jana Amosa. Wspierałam także rodziny dzieci przewlekle i terminalnie chorych, pracując w „Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. Ks. J. Tischnera”. Prowadziłam zajęcia indywidualne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży zwiększające umiejętności rozpoznawania i wyrażania  emocji, poczucie własnej wartości oraz umiejętności społeczne, poznawcze oraz samo – regulacji. Mam kilkuletnie doświadczenie pracy z osobami dorosłymi po kryzysach psychicznych. Jestem także członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jej pasją jest także prowadzenie treningów i szkoleń dlatego aby powiększyć swoje umiejętności podjęła kurs trenerski. Przeprowadziła wiele psychoedukacyjnych spotkań dla rodziców. Bardzo bliskie jest jej pogłębianie i praktykowanie uważności w podejściu do siebie oraz pacjentów. Ukończyła Studium Psychologii Praktycznej z modułami diagnozy psychologicznej, Mindfulness, Genogramy oraz Time Perspective Therapy.

Jest także nauczycielem kontraktowym. Obecnie jest zatrudniona w szkole średniej z Klasami Mistrzostwa Sportowego gdzie pracuje z młodzieżą i pomaga w spełnieniu marzeń o odniesieniu sukcesu i w sporcie i w życiu. Bezustannie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach podnosząc swoje kompetencje i wzbogacając swój warsztat o nowe kwalifikacje.


Szkolenia i kursy
 • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży.
 • Studium Psychologia Praktyczna- Mindfulness- Genogramy-Time Perspective Therapy.
 • Racjonalna Terapia Zachowania, I stopień kursu.
 • Kurs trenerski I stopnia ITFF.
 • Oddech i ciało, a regulacja emocji.
 • Anoreksja i bulimia – jak sobie z nią radzić?
 • Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – samobójstwa.
 • Świat wirtualny dzieci i młodzieży – zagrożenia.
 • Systemowa aktywizacja rodzin.
 • Trening umiejętności społecznych I oraz II stopnia
SYLWIA PRZYBYSZ

Logopeda, filolog polski, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną oraz studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach, gdzie realizowała zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w przedszkolu specjalnym oraz licznych stażach, praktykach i wolontariatach.

Stale zgłębia wiedzę dotyczącą szeroko pojętej logopedii oraz zaburzeń rozwojowych. Dzięki indywidualnemu podejściu do terapii oraz wrodzonym cechom osobowościowym z niebywałą łatwością nawiązuje kontakt z każdym pacjentem, co bardzo usprawnia przebieg terapii.

Szkolenia i kursy
 • Elastyczny Taping terapeutyczny w logopedii
 • Werbogesty
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie
 • Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy)
 • Terapia Ręki I° i II°
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Rozpoznanie i terapia dziecka z autyzmem
 • Symultaniczna – sekwencyjna nauka czytania
 • Staw skroniowo – żuchwowy w praktyce logopedycznej
 • Tyłozgryz i tyłożuchwie – oddziaływania logopedyczne
 • Masaż logopedyczny w praktyce
 • Terapia niepłynności mowy dzieci w wieku przedszkolnym – jąkanie wczesnodziecięce
 • Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza przed i po zabiegu
 • AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca praktycznie
 • Terapeuta orofacjalny z pasją:
- Fizjologia rozwoju sfery orofacjalnej.
- Odruchowe reakcje oralne.
- Badanie noworodka i niemowlęcia w aspekcie logopedycznym – wczesna diagnoza i wsparcie terapeutyczne.
- Oddychanie jako baza dla rozwoju artykulacji.
- Połykanie, gryzienie, żucie – diagnoza i usprawnianie.
- Budowa anatomiczna kompleksu ustno-twarzowego – norma a patologia okiem logopedy
 • Terapeuta karmienia z pasją:
- Dieta małego dziecka – wprowadzenie do całościowego modelu zdrowego żywienia.
- Oswojenie ma znaczenie. Terapia karmienia.
- Karmienie logopedyczne w ujęciu sensoryczno-motorycznym.
IWONA LECHOWICZ

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.

Absolwentka Studiów Magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu z zakresu Integracja Sensoryczna, jak również Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała podczas praktyk i wolontariatów w przedszkolu, szkole, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodku diagnostyczno - konsultacyjnym. Od ponad 5 lat wzbogaca swoje umiejętności zawodowe, pogłębia wiedzę oraz doskonali kwalifikacje z zakresu pracy z dziećmi pracując, jako nauczyciel kontraktowy, jak również terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu integracyjnym.

W swojej pracy kieruje się sentencją Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem ".
Szkolenia i kursy

 • Masaż Shantala
 • Zmysłoterapia- rozwój sensoryczny
 • Wielozmysłowa stymulacja dziecka- multisensoryczne zajęcia
 • Terapia ręki- diagnoza oraz techniki terapeutyczne wspomagające prawidłowy rozwój motoryki małej u dzieci
 • Motoryka Duża- w gimnastyce korekcyjnej, zabawach animacyjnych i na dworze
 • Rozwój Motoryki Małej- elementy terapii ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Nauka czytania metodą sylabową
 • Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz prowadzona przez prof. zw. dr hab Martę Bogdanowicz
 • Modele skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela. Asertywność w praktyce przedszkolnej
 • Podstawy Arterapii
 • Biblio i Bajkoterapia
 • Bajka w Bajkoterapii
AGNIESZKA DYKSIŃSKA

Nauczyciel języka polskiego, logopeda.

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek filologia polska oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), kierunek logopedia.

Nauczyciel dyplomowany, od 22 lat uczy języka polskiego, od 11 prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, od 2006 roku jest  czynnym egzaminatorem OKE w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, dzięki któremu łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, potrafi sprostać ich oczekiwaniom oraz dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez nią zajęcia przyniosły oczekiwany efekt.
Szkolenia i kursy

 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Kinezjologia edukacyjna – gimnastyka mózgu wg Paula Denisona – I i II stopień
 • Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci?
 • Uczyć i zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera
 • Problemy wychowawcze – praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc.
 • Logopedia w pracy nauczyciela
 • Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?
 • Jak zachęcać uczniów do czytania?
KLAUDIA KUTERASIŃSKA

Klaudia Kuterasińska - jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świetokrzyskiej w Kielcach, a także Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Pedagogika Specjalna - Logopedia.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych, a także w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka LOGO-SI Irena Stępień.
Nieustannie poszerza swoją wiedzę odbywając szkolenia, kursy i webinary.
Jej celem zawodowym jest nieustanne szkolenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji.
W planach ma kolejne kursy i szkolenia aby poszerzać swoją widzę i umiejętności.Szkolenia i kursy
• Centrum Metody Krakowskiej: "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania";  
   • ,,Połykanie i pozycja spoczynkowa języka";
   • ,,Niedosłuch;  
   • Wszystko co powienien wiedzieć logopeda";
   • Trening Umiejętności Społecznych;  
   • Zabawy i ćwiczenia dla dzieci i młodzieży;
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Znajdź nas na
Projekt i wykonanie harmonit.pl
Nasze Centrum znajduje się w najdostępniejszej z możliwych lokalizacji, czyli w samym centrum Małogoszcza, jest to:
plac Kościuszki 16, 28-366 Małogoszcz.
Wróć do spisu treści